Fotografie všech účastníků projektu

Ročník 2019

V roku 2019 prebiehal 2. ročník projektu Samsung Tvoja šanca, ktorého sa zúčastnilo 12 statočných študentov zo sociálne znevýhodnených rodín z Čiech a Slovenska. Tí na sebe po dobu jedného roka usilovne pracovali. Počas siedmich spoločných víkendov získali všeobecné znalosti z oblastí finančnej gramotnosti, trhu práce, prípravy na pracovné pohovory, komunikačných zručností a pod. 

Počas celého projektu ich sprevádzali kariérny poradcovia a koučovia, ktorí s nimi mali individuálne konzultácie aj skupinové workshopy, počas ktorých objavovali sami seba, spoznávali svoje talenty a tvorili svoje profesijné vízie. 

Kľúčovou súčasťou projektu bol individuálny rozvoj každého účastníka. Každý zo študentov mal k dispozícii takmer 4000,- EUR, ktoré boli dedikované na nákup vzdelávacích kurzov, účasť na tuzemských a zahraničných konferenciách, individuálne konzultácie s odborníkmi, stáže, exkurzie, dobrovoľnícke skúsenosti, nákup hardvéru a softvéru potrebného k danej profesii a mnoho ďalšieho. 

Projekt bol realizovaný v spolupráci s neziskovou organizáciou Nadání a dovednosti o.p.s.

Naši statoční

Portrét Bianky

Bianka

Žitná-Radiša

Portrét Dalibora

Dalibor

Brno

Portrét Denise

Denis

Spišská Nová Ves

Portrét Kristíny

Kristína

Letovice

Portrét Lucie

Lucia

Žilina

Portrét Marie Anny

Maria Anna

Nová Dedina

Portrét Matyáše

Matyáš

Ostrava

Portrét Miloslavy

Miloslava

Prachatice

Portrét Natálie

Natálie

Havířov

Portrét Petra

Petr

Čeladná

Portrét Pavla

Pavel

Praha

Portrét Veroniky

Veronika

Levice